Hexged game

The booklet” (hexged rulebook EN ) contains the entire game.
Print cut and play!

Книжката” (hexged правила на български) съдържа всичко нужно за играта. Принтирайте, изрежете и играйте!

RULES >>>